STABEKK SENTER Identitetsdesign

Identitetsdesign

Logo

SoMe

Den grafiske formen i logo er en gjenkjennende form i markedsmateriellet.